Dokument

Här presenteras de dokument som är grundläggande för verksamheten på Svenska skolan i Berlin. 

Här kan du läsa hur SSB arbetar för att alla elever ska känna sig trygga på skolan.

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Här kan du läsa det dokument som vår undervisning i kompletterande svenska utgår ifrån. 

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet

Här kan du läsa hur SSB's organisation ser ut och vilka målbilder vi har. 

Verksamhetsplan

Här kan du läsa den svenska skollagen 2010:800. 

Skollagen 2010:800

Här kan du läsa den förordning som SSB som utlandsskola måste följa för att få ekonomiskt stöd från Sverige. 

Förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar

Här kan du läsa det dokument som vår undervisning utgår ifrån.

Läroplanen 2011