top of page

Dokument

Här presenteras de dokument som är grundläggande för verksamheten på Svenska skolan i Berlin. 

Barn med kepsar

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Här kan du läsa hur SSB arbetar för att alla elever ska känna sig trygga på skolan.

klassrum

Skollagen 2010:800

Här kan du läsa den svenska skollagen 2010:800. 

paragraf.png

Förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar

Här kan du läsa den förordning som SSB som utlandsskola måste följa för att få ekonomiskt stöd från Sverige. 

LGR.png

Läroplanen 2011

Här kan du läsa det dokument som vår undervisning utgår ifrån.

komp.png

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet

Här kan du läsa det dokument som vår undervisning i kompletterande svenska utgår ifrån. 

bottom of page