top of page

DISTANSUTBILDNING

Svenska Skolan i Berlin erbjuder distansundervisning för högstadie- och gymnasieelever som vill ha en utbildning med svensk läroplan och kursplan som bas.

 

Eleven är inskriven vid svenskt högstadium, Sofia Skola i Stockholm, respektive svenskt gymnasium via Hermods Distansgymnasium. Dessa skolor erbjuder ett paket för distansstudier på uppdrag av Skolverket. De sköter uppläggningen av studierna och deras lärare utarbetar arbetsplaner i sina respektive ämnen.

 

Distanseleverna får tillgång till dator och kontakten med respektive skola sker via Internet. Eleven får handledning av utbildad lärare på Svenska Skolan i Berlin.

 

Antalet handledda lektioner är beroende av hur många elever som går i varje årskurs. Vi lägger stor vikt vid de sociala kontakterna med de andra eleverna på skolan för att främja samhörigheten som helhet.


Elever som läser på detta sätt lär sig arbeta mycket självständigt och effektivt, en kunskap och färdighet som de kommer att ha stor nytta av vid framtida studier.

 

För mer information kontakta rektor på Svenska Skolan i Berlin, tel.+49-(0)30-86495930.

 

Sofia Distansundervisning
Alsnögatan 11, plan 5 116 41 Stockholm
Tel: +46 8 555 777 00
Fax: +46 8 555 777 07
Hemsida: www.sofiadistans.nu
E-post : mail@sofiadistans.nu

 

Hermods Distansgymnasium

Warfvinges väg 33

112 51 Stockholm        

Hemsida: www.hermods.se

Koordinator, Epost: Dan Larsson dan.larsson@hermods.se                                    

bottom of page