top of page

ENKÄTSVAR

PC078493.JPG
Elevernas Trygghetsenkät

Vårterminen 2019

Vt 2024 kommer april

Som ett led i att ständigt förbättra oss samt att fånga upp era åsikter, arbetar Svenska skolan i Berlin med ett systematiskt kvalitetsarbete, bland annat i form av insamlande av feedback.

Vi är övertygade om att en bra skola kännetecknas av demokratiska värderingar och där tillkommer även transparens.

Klicka på bilden för att läsa dokumentet som är kopplat till rutan.

Analysera data som
Föräldraenkät

Vårterminen 2024

bottom of page