top of page

ENKÄT OCH PROTOKOLL

Som ett led i att ständigt förbättra oss samt att fånga upp era åsikter, arbetar Svenska skolan i Berlin med ett systematiskt kvalitetsarbete, bland annat i form av insamlande av feedback.

 

Vi är övertygade om att en bra skola kännetecknas av demokratiska värderingar och där tillkommer även transparens.

 

Därför har vi valt att presentera enkätsvar och protokoll från elevråd så som föräldramöten. 

Klicka på bilden för att läsa dokumentet som är kopplat till rutan.

Brännboll.png
bottom of page