top of page

                                 SKOLAVGIFT 2024-2025

 • SSB finansieras genom både bidrag och avgifter. SSB är inte vinstdrivande.

 • SSB ska enligt myndigheter tillämpa tydliga skillnader mellan avgifter för barn som har respektive inte har beviljats statsbidrag (skolpeng).

 • För att alla barn oavsett föräldrars inkomst ska kunna gå i SSB tillämpas för privatbetalande en trappstegsmodell där nedsättning av ordinarie avgifter är möjlig baserad på familjens bruttoinkomst.

 • Privatbetalande betalar normalt sin avgift månadsvis under 10 månader. För att få årsavgiften multipliceras således månadsavgiften med 10.

 • SSB uppskattar föräldraengagemang, men tillämpar ingen arbetsplikt för föräldrar.

Den högsta avgiften för privatbetalande som har beviljats statsbidrag (skolpeng) (beslutas i oktober) av Skolverket, Utdanningsdirektoratet eller Utbildningsstyrelsen/Opetushallitus är € 330 Euro per barn och månad. För varje syskon betalas enbart halv skolavgift.

Den högsta avgiften för privatbetalande som inte har beviljats statsbidrag (skolpeng) av Skolverket, Utdanningsdirektoratet eller Utbildningsstyrelsen/Opetushallitus är € 480 Euro per barn och månad. För varje syskon betalas enbart halv skolavgift. Denna avgift gäller även för de som börjar under vårterminen. 

Avgifter för barn vars skolavgift betalas av ett företag, en myndighet, en kommun eller en organisation är € 6.900 per barn och år (betalas vanligtvis hel- eller halvårsvis). Ingen syskonrabatt utdelas inom denna kategori. 

 

För familjer med årsbruttoinkomst understigande 50.001 Euro finns möjlighet till nedsättning av ordinarie avgift. För familjer som har beviljats statsbidrag (skolpeng) med en årsbruttoinkomst:

 • mer än 50.001 € är avgiften 330 € per barn & månad (X 10 månader)

 • mellan 30.001 och 50.000 € är avgiften 250 € per barn & månad (X 10 månader)

 • upp till 30.000 Euro är avgiften 120 € per barn & månad (X 10 månader).

 

För familjer med årsbruttoinkomst understigande 50.001 Euro finns möjlighet till nedsättning av ordinarie avgift. För familjer som inte har beviljats statsbidrag (skolpeng) med en årsbruttoinkomst:

 

 • mer än 50.001 € är avgiften 480 € per barn & månad (X 10 månader) 

 • mellan 30.001 och 50.000 € är avgiften 410 € per barn & månad (X 10 månader)

 • upp till 30.000  € är avgiften 220 € per barn & månad (X 10 månader)

 

Om du anmäler ditt barn med start på vårterminen beviljas ingen sänkning av skolavgiften för den terminen. Däremot ges eventuella syskon en syskonrabatt, förutsatt att det inte är ett företag som betalar. Då ges ingen syskonrabatt.

 

Vill du veta mer om syskonrabatter, hur avgifterna fastställs, skolplats under en del av ett skolår, uppsägning av plats och annan fördjupad information? Kontakta skolan!

Klicka på ditt lands flagga för att läsa vad du behöver göra för att bli godkänd för statsbidrag!

bottom of page