FRITIDS 

-HÄR VÄXER VI ÄN MER!

1/20

Artikel 31.

"Alla barn har rätt till lek, vila och fritid. Alla barn har även rätt till att fullt delta i det kulturella och konstnärliga livet, samt själva få möjligheter och tillgång till att uttrycka sig konstnärligt."

 

FN:s Konvention om barnets rättigheter

Vi ser som vår uppgift att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan,
erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.
Dessutom skall fritidshem ge barn den omsorg som krävs
för att föräldrar skall kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier.
 
Fritids på SSB

Fritids erbjuds för alla våra elever, från de yngsta till de äldsta! Det är fantastiskt att barn i alla åldrar möts här. Hos oss är fritids en plats för nya vänskapskonstellationer, en plats för barnen att få utvecklas och växa tillsammans!

 

För oss är det viktigt att fritids är lustfyllt. Det skall finnas plats och tid för barnen att koppla av efter en lång skoldag, tid för mellanmål och lek samt  för läxläsning eller gemensamma aktiviteter. Fritids på SSB följer läroplanen för fritidshemmets som säger att elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra främjas genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer.

Barnet i fokus

Stor vikt läggs vid den sociala utvecklingen hos barnet, att alla barn ska känna sig trygga och fria, känna sig hörda och sedda och kunna vara sig själv i gruppen. Barnen får i vår gemenskap öva sig på att lyssna på varandra, kompromissa, tänka demokratiskt och utveckla sina färdigheter i empati, förståelse och tolerans. Kravlöst och avslappnat med en stor dos humor och lek. Vi arbetar alltid med hänsyn, respekt, nyfikenhet, kreativitet och samarbete. 

Allt detta är viktiga nycklar för utveckling, och svarar för skolans mål och vision om trygga och sociala barn. 

 
Pedagogiska måltider - så här gör vi!

Fritids inleds varje dag med mellanmål för alla. Vi erbjuder ett vegetariskt mellanmål och vi strävar efter att alltid erbjuda barnen nyttiga och goda alternativ, såsom grönsaker och frukt. Ofta hjälper elerverna själva till genom att till exempel baka bröd samt, servera och duka av. 

Ett Fritids med det pedagogiska extra!

På fritids finns det mycket att göra! Vi har aktiviteter varje dag däribland skapande verkstad, spelhörna, dans och teater. Såklart varvas detta med gemensam lek och utevistelse. Vi spenderar mycket tid utomhus på vår skolgård med fotbollsplan, klätterställning och en stor gräsmatta som bjuder in till lek. 

  

Vi erbjuder även återkommande aktiviteter för varje vecka. Möjlighet finns till att delta i bland annat extra undervisning i tyska och norska, dansgrupp eller kör!  

Se information i schemat nedan för att veta vad som gäller denna termin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÅNDAG 
Kör 
Sofia

Läxtid
 Nellie, Moa & Roxana

TISDAG 
Norska
Hanne
 
Teatergruppp
 Moa 

ONSDAG 
Tysk matematik
Daniel

Läxtid
Nellie, Moa & Roxana

TORSDAG 
Tysk grammatik
Bettina

 Tyska som andraspråk
Kalle

FREDAG 
Dans
Nellie

Hemsida1.jpeg

Jag jobbar på fritids

Nellie Heinrichs

E-mailar

Maila mig

Hemsida2.jpeg

Jag jobbar på fritids

Moa Korkman Westling

E-mailar

Maila mig

Abstract Paint

Jag jobbar på fritids

Roxana Cino

E-mailar

Maila mig