top of page

FRITIDS 

-HÄR VÄXER VI ÄN MER!

Artikel 31.

"Alla barn har rätt till lek, vila och fritid. Alla barn har även rätt till att fullt delta i det kulturella och konstnärliga livet, samt själva få möjligheter och tillgång till att uttrycka sig konstnärligt."

 

FN:s Konvention om barnets rättigheter

Vi ser som vår uppgift att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan,
erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.
Dessutom skall fritidshem ge barn den omsorg som krävs
för att föräldrar skall kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier.
 
Fritids på SSB

Fritids erbjuds för alla våra elever, från de yngsta till de äldsta! Det är fantastiskt att barn i alla åldrar möts här. Hos oss är fritids en plats för nya vänskapskonstellationer, en plats för barnen att få utvecklas och växa tillsammans!

 

För oss är det viktigt att fritids är lustfyllt. Det skall finnas plats och tid för barnen att koppla av efter en lång skoldag, tid för mellanmål och lek samt  för läxläsning eller gemensamma aktiviteter. Fritids på SSB följer läroplanen för fritidshemmets som säger att elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra främjas genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer.

Barnet i fokus

Stor vikt läggs vid den sociala utvecklingen hos barnet, att alla barn ska känna sig trygga och fria, känna sig hörda och sedda och kunna vara sig själv i gruppen. Barnen får i vår gemenskap öva sig på att lyssna på varandra, kompromissa, tänka demokratiskt och utveckla sina färdigheter i empati, förståelse och tolerans. Kravlöst och avslappnat med en stor dos humor och lek. Vi arbetar alltid med hänsyn, respekt, nyfikenhet, kreativitet och samarbete. 

Allt detta är viktiga nycklar för utveckling, och svarar för skolans mål och vision om trygga och sociala barn. 

 
Pedagogiska måltider - så här gör vi!

Fritids inleds varje dag med mellanmål för alla. Vi erbjuder ett vegetariskt mellanmål och vi strävar efter att alltid erbjuda barnen nyttiga och goda alternativ, såsom grönsaker och frukt. Ofta hjälper elerverna själva till genom att till exempel baka bröd samt, servera och duka av. 

Ett Fritids med det pedagogiska extra!

På fritids finns det mycket att göra! Vi har olika aktiviteter varje dag däribland  extra tyska, kör och läxläsning. Såklart varvas detta med gemensam lek och utevistelse. Vi spenderar mycket tid utomhus på vår skolgård med fotbollsplan, klätterställning och en stor gräsmatta som bjuder in till lek. 

  

Se information i schemat nedan för att veta vad som gäller denna termin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÅNDAG 
Tyska åk 4-6    Friederike   Tyska åk 2-3    Friederike
Kör 

Sofia

 

TISDAG 
Åk 4-6 har extra lektion
NO till kl 15.40
 

 

ONSDAG 
 Resurstimme
 med Josef för åk 4-6

TORSDAG 

Läxläsning med Johanna
åk 2-3


 

FREDAG
Pyssel och spel med Johanna och Oscar
 

IMG_5597_edited.jpg

Jag jobbar på fritids

E-mailar

Maila mig

‎Bild Johanna 2023.‎1.jpeg

Jag jobbar på fritids

E-mailar

Maila mig

‎Bild Josef 2023.‎1.jpeg

Jag jobbar på fritids

E-mailar

Maila mig

bottom of page