FRITIDS 

-HÄR VÄXER VI ÄN MER!

1/15

Artikel 31.

"Alla barn har rätt till lek, vila och fritid. Alla barn har även rätt till att fullt delta i det kulturella och konstnärliga livet, samt själva få möjligheter och tillgång till att uttrycka sig konstnärligt."

 

FN:s Konvention om barnets rättigheter

Vi ser som vår uppgift att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan,
erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.
Dessutom skall fritidshem ge barn den omsorg som krävs
för att föräldrar skall kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier.
 
Fritids på SSB

För oss är det viktigt att fritids är lustfyllt. Det skall finnas plats och tid för barnen att koppla av efter en lång skoldag, tid för mellanmål och lek, plats för läxläsning eller gemensamma utvecklande aktiviteter. Både fri lek och planerad verksamhet finns att välja på, och pedagogerna lyssnar in och möter barnens önskemål och behov. 

 

Barnet i fokus

Stor vikt läggs vid den sociala utvecklingen hos barnet, att alla barn ska känna sig trygga och fria, känna sig hörda och sedda och kunna vara sig själv i gruppen. Barnen får i vår gemenskap öva sig på att lyssna på varandra, kompromissa, tänka demokratiskt och utveckla sina färdigheter i empati, förståelse och tolerans. Kravlöst och avslappnat, och en stor dos humor och lek. Vi arbetar alltid med hänsyn, respekt, nyfikenhet, kreativitet och samarbete. 

Allt detta är viktiga nycklar för utveckling, och svarar för skolans mål och vision om trygga och sociala barn. 

 
Pedagogiska måltider - så här gör vi!

Vi inleder alltid fritids med gemensamt mellanmål, där barnen hjälper till med dukning. Vi strävar efter en trivsam och lugn stämning vid fikat .  Vi tar oss en trevlig stund tillsammans, för mat och samtal efter skoldagens lektioner. Vi strävar efter att erbjuda barnen nyttiga alternativ, så som grönsaker och frukt. 

 

Planerade och fria aktiviteter - för barnens behov!

Vi varvar planerade aktiviteter, som skapande verkstad, spelhåla, rörelse och dans, teater, hemkunskap, musik, disco och utevistelse med fri lek.  Ofta är det något eller några barn som vill fortsätta med eller fördjupa/utveckla det de arbetar med i skolan, och där möter fritids upp. Att tänka helhet innefattar att även låta fritidsverksamheten följa exempelvis aktuellt tema i ordinarie skolarbete.

 

Ett Fritids med det pedagogiska extra!

Förutom ordinarie program, bjuder vi dagligen på någon spännande extraaktivitet efter skolan.

Möjlighet finns till extra tyskundervisning samt programmeringskurs på fritidstid - se information nedan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÅNDAG 

   Norska   

Hanne

Frivillig aktivitet Nellie & Moa & Niklas

TISDAG 

Bokskrivning

Nellie

 

Frivillig aktivitet Moa & Niklas

ONSDAG 

 

Tyska för nybörjare

Kalle

Tysk matematik

Daniel

Frivillig aktivitet Nellie & Moa & Niklas

TORSDAG 

Teater för F-1 Tysk grammatik

Bettina

Frivillig aktivitet Nellie & Moa & Niklas

FREDAG 

Tysk teater klass 2-6 med Johannes

Frivillig aktivitet Nellie & Moa & Niklas

© 2021 Svenska Skolan i Berlin, Landhausstrasse 26-28, 10717 Berlin

  • Instagram Social Icon
  • w-facebook