PERSONAL

fullsizeoutput_2bfd.jpeg

Rektor och ekonomi

Jonas Höglund

fullsizeoutput_2b79.jpeg

Mentor 1-2

Matematik och samhällsvetenskap

Kompletterande svenskundervisning högstadie- och gymnasiegruppen 

Andreas Svensson

fullsizeoutput_2b6d.jpeg

Mentor 3-6

Naturorientering, teknik, idrott och hälsa

Adam Andersson

fullsizeoutput_2bff.jpeg

Bild och fritids

Jennie Renström

fullsizeoutput_2e7f.jpeg

Norsk, hemkunskap och bild

Hanne Bergland

fullsizeoutput_2d64.jpeg

Fritids

Amanda Larsson

fullsizeoutput_39e9.jpeg

Mentor förskoleklass           

Svenska F-1:an

Kompletterande svenskundervisning grupp 1

Natalie Brundin

IMG_1022.jpeg

Tyska

Johannes Gehl

P9269623.JPG

Engelska och Svenska 3-6:an 

Kompletterande svenskundervisning grupp 2

Svenskundervisning vuxna

Josef Olgac 

fullsizeoutput_2cd8.jpeg

Slöjd och musik

Inger Böhm

P9209255.JPG

Kompletterande svenskundervisning - Knattegruppen 

Jenny Linder