top of page

MILJÖ

Likväl som den inre utvecklingen hos eleven är fokus, spelar också den yttre miljön en stor roll hos oss på Svenska Skolan i Berlin. Vår spännande, vackra närmiljö är en unik tillgång för våra elever, där allt är inom räckhåll och precis allt är möjligt. 

 

STADEN

Svenska Skolans geografiska läge mitt i en av världens mest dynamiska huvudstäder är en tacksam och väl använd tillgång. Stadens historia är ständigt närvarande och tillgänglig, samtiden med den unika kulturmixen och pulsen med oss i all vår verksamhet. Vi använder oss till fullo av möjligheterna detta innebär för att bredda, aktualisera och levandegöra våra elevers utbildning med nyfiket, undersökande perspektiv.

 

KULTUREN

Med frekventa utflykter och studiebesök till spännande och intressanta institutioner, museer, företag, gallerier, teatrar och konserthallar förankrar vi våra elevers aktuella kunskaper genom att uppmana till aktivt lärande samt inspirerar till kunskapstörst, deltagande i och medvetenhet kring vårt samhälle och kultur.

 

NATUREN

Alldeles nära oss finns mängder av lummiga parkområden, närmast Wilmerdorfs Volkspark, som vi ofta besöker både för både undervisning och rekreation. Vi badar i någon av Berlins fina sjöar, och har inte långt till utflykter i skog och mark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKOLGÅRDEN

Med en idrottsal i byggnaden har eleverna nära tillgång välutrustad och modern inspiration till fysisk aktivitet.

 

När det kommer till barnens rekreationsmöjligheter kan vi stolt presentera en stor skolgård, vilken står i prunkande grönt skimmer varje vår. Om hösten förvandlas den till en palett av gyllene färger. Här har barnen tillgång till klätterställning, fotbollsplan, handbollsplan, basketplan, bordtennisbord, sandlåda och gungor.

 

Skolgården upprustas årligen för att fortsätta vara allas vår oas.

bottom of page