top of page

NORSKUNDERVISNING

VED DEN SVENSKE SKOLEN I BERLIN


Den Svenske skolen i Berlin tilbyr norsk morsmålsundervisning

på dagskolen (SSB) for trinn 1 til 7. Hvis vi oppnår et elevantall

på minst 4 elever, blir det norskundervisning innlagt i timeplanen. 

Dagskolen


Den svenske skolen i Berlin tilbyr barn, med minst en norsk far eller mor undervisning etter svensk mønsterplan, med utvidet tysk og engelskundervisning, og med norsk morsmålsundervisning fra første til sjette klasse. For trinn 7-10, har vi dessverre ikke noe undervisningstilbud fordi det ikke eksisterer noen samarbeidsavtaler mellom Norge og Sverige for disse klassetrinnene. De svenske elevene har et tilbud om distanseundervisning med personlig rådgivning f.o.m. 8.klasse.

 

De norske elevene på skolen kan stort sett deles inn i to kategorier; barn som er fast bosatt i Berlin, ofte med tysk sidemål, og barn som pga. foreldrenes arbeidsforhold, utdanning e.l. skal oppholde seg her et par måneder eller et par år. For de førstnevnte er norskundervisningen ofte det første, grundigere møte med norsk språk og kultur, historie og geografi. For de sistnevnte er det en videreføring og oppfølging av den undervisningen de allerede har hatt i Norge som skal gjøre det enklere for dem å kunne fortsette i den klassen de forlot, til tross for et lengre utenlandsopphold.

 

Den svenske dagskolen garanterer for tilrettelagt norskundervisning i grupper som sjelden overstiger fem elever. Undervisningen følger stort sett den norske mønsterplanen for grunnskolen og hovedvekten blir lagt på språket, men norsk kultur, historie og geografi er også en viktig del av dette. De svenske klasselærerne kan hjelpe elvene til rette når de arbeider med sine ukeplaner, og de vokser og modnes med det å måtte ta noe av ansvaret for egen fremgang.

 

Positivt ved det lave elevtallet er muligheten til individualisering slik at det lett kan tas direkte hensyn til den enkelte elevs behov og interesser.

Flere års erfaring viser at elever som har gått en tid på den svenske skolen i Berlin faglig ligger godt an i forhold til sine klassekamerater når de kommer tilbake til Norge. Også elever som går videre på tyske videregående skoler har fått med seg et solid grunnlag å bygge videre på fra den svenske skolen.

 

Skoleavgift


Dagskolens avgift er inntektsbasert og samme beregning gjelder for både norske og svenske elever: se här!

Kontakt

Rektor: info@svenskaskolan-berlin.de

 

Kompletterade Norsk

Sjømannskirken i Berlin tilbyr morsmålsundervisning i norsk for trinn 1 til 10 på mandag ettermiddag for norske og norsktalende barn bosatt i Berlin. Undervisningen følger i stor grad lærerplanen i norsk, men fokuserer spesielt på aktiv språktrening og individuell tilpasset leseforståelse og skriveferdighet. Slik får barna gode muligheter til å få praktisert det norske språket og norsk kultur i grupper med likesinnede.

For mer informasjon eller påmelding ta kontakt med berlin@sjomannskirken.no.
 

bottom of page