top of page

KOMPLETTERANDE

 

SVENSKUNDERVISNING

I Berlin finns många svensktalande barn och ungdomar som går i andra skolor än Svenska Skolan. Elever med minst en förälder som är svensk medborgare och som har svenska som ett levande språk i hemmet, är välkomna att delta i våra olika kurser.

 

I kurserna ingår också en temadag på vårterminen. Temadagen har vi på en lördag och den är mellan kl. 10-15. Vi arbetar tillsammans och äter även god lunch ihop. Nästa termin kommer Temadagen att vara den 25 maj 2023

Vi har haft många olika teman genom åren t.ex. Selma Lagerlöf, Lennart Hellsing, berätta genom teater, Stockholm, samerna, sagor, partier och val i Sverige, Carl von Linné samt svensk musik. Våren 2022 var temat Mat.

 

Avgiften för ordinarie kompletterande svenska 390 € per läsår (195 € per halvår).

 

Knattesvenskan på Landhausstrasse.  

För barn i åldrarna 4-7 år. Svenskan leks in med ordlekar, sånger, teater, mycket läsning och skapande verksamhet.

Tid: torsdagar kl. 16.30 – 17.50.

Lärare: Moa Korkman Westling samt Georg Melchert

Lågstadiegruppen. 
Här gäller det i första hand att utveckla språkförståelse, ordförråd och uttrycksförmåga på ett lekfullt sätt, samt lägga grunderna till läsning och skrivning på svenska. Eleverna ska bli förtrogna med svenska barnboksförfattare och kunna läsa deras texter.

Tid: torsdagar kl. 16.30 –17.50.

Lärare: Johanna Uggeldahl

Mellanstadiegruppen
Främst betonas språklig uttrycksförmåga och läsförståelse, skrivning och grammatik. Även svensk geografi och några glimtar ur svensk historia ingår.

Tid: torsdagar kl. 16.30 –17.50.

Lärare: Lise-Lotte Andersson

 

Högstadie- och gymnasiegruppen
Muntlig och skriftlig uttrycksförmåga tränas genom bl.a. litteratur och litteraturhistoria, grammatik, uppsatsskrivning, samhällskunskap och tidningsläsning. Den som vill får möjlighet att mäta sina kunskaper genom att göra det nationella provet i svenska för åk 9/svenska som andraspråk för åk 9. 

Tid: torsdagar kl. 16.30 – 17.50.

Lärare: Josef Olgac

 

Högstadie alt. Gymnasiekurs för betyg

För att kunna få ett betyg i svenska kan eleverna läsa på Sofia Distans(högstadiet) och  kurserna Svenska A och Svenska B på Hermods distans.De kan även få handledning en gång i veckan på Svenska Skolan.

Kurserna ger behörighet till svensk högskola, men kräver även mycket eget arbete utöver handledningstimmarna.

Skolverket bidrar till en del av kostnaden för kursen, eleven måste bekosta handledningen.

Tid: Enligt överenskommelse med eleverna. Handledning vid gymnasiestudier kostar 630 € per läsår (315 € per halvår).

Vi erbjuder även mentorering av IB-svenska.

bottom of page