SKOLLUNCH

Från höstterminen 2022 serveras lunch som är tillagad i huset.

Avgiften för skollunch är €700 per läsår. Vill du skicka med egen mat till ditt barn, går detta självklart lika bra. I dagsläget äter merparten av skolans elever skollunchen som tillagas i huset.

I veckobrevet som kommer till alla vårdnadshavare på fredagar finns nästa veckas matsedel.

.