SKOLLUNCH

Hälften av våra elever äter medhavd mat och den andra halvan äter skollunch från en cateringfirma. 

Här publicerar vi matsedeln. Om du vill anmäla dig till skollunchen, ta kontakt med rektor. 

Klicka på mumsbiten för att få se matsedeln.

25.11 - 17.01

20.01 - 21.02