top of page

LYSSNA PÅ RADIO SSB!

Uttrycka sig kan en göra på så många olika sätt. Att som barn få lov att höras och uttrycka sig är en grundläggande rättighet. Att arbeta med de olika medier som finns till buds är både väldigt roligt, mycket lärorikt och dessutom viktigt.

Eleverna arbetar med ljudberättande och grundläggande radiokunskap, via podcasts och ljudinstallationer.

 

Radio uppmanar till stor kreativitet där språket och rösten blir viktig och sätts i fokus. Att behärska olika tekniska och konstnärliga  uttrycksformer har ett högt egenvärde i sig. Dessutom är det användbart i alla delar av undervisningen. 

 

Som ett led i vårt arbete med elevdemokrati, har vi hållit radioskola, och eleverna har under höstterminen 2015 fått skapa sin egen podcast under ledning av skolans egen mediapedagog Anna Dedorson.  

 

Vi har bekantat oss med teknik och utrustning, produktion och upplägg. Vi har sedan skapat podcasts som vi lagt upp på soundcloud och lyssnat till tillsammans. 

 

Radioskolan har vi förlagt på rast och under Fritidsversamhet, och vi skulle gärna fortsätta  med en fortsättningskurs som kommer att handla mer om produktion och editering. Målet är att barnen ska kunna skapa sin egen radio från A - Ö.

 

Fint samtal med Ivar och Rut, lett av reporter Saga. Om flytt, förändring och avsked. Om attityder i skolmiljö och vänskap. 

bottom of page