LILLA KLUBBEN  

- KOM! VI MÖTS I SKOLAN!

1/3

Det är här vi möts, en gång i veckan - de äldsta barnen från förskolan och de yngsta från skolan. Här öppnar skolan dörren för de kommande eleverna. Här lär vi oss tillsammans lekfullt och kreativt, skapande och nyfiket i inspirerande lokaler. Här är vår pedagogisk pärla med det Lilla (klubben) extra!

 

Vi arbetar tematiskt med tydligt mål för våra träffar och alltid med ett helhetstänk.

 

Lilla Klubben är inkluderande och baserat på nära samarbete mellan elever och pedagoger, med stor lyhördhet för barnets behov och förmåga. 

 

Vi lär med rörelse, sång, skapande och alltid med alla sinnen. Stort fokus ligger på samarbete, trygghet och en gemenskap där alla har en given plats efter sina förutsättningar. 

 

Pedagoger i Lilla Klubben är Jennie Renström från skolan, och Jenny Linder från förskolan.

Vid frågor, skicka mail till info@svenskaskolan-berlin.de.