top of page

 

LILLA KLUBBEN  

- KOM! VI MÖTS I SKOLAN!

På våren efter sportlovet startar vi förberedelser för de kommande förskoleklassbarnen- de äldsta barnen från förskolan och de yngsta från skolan. 

Lilla Klubben är inkluderande och baserat på nära samarbete mellan elever och pedagoger, med stor lyhördhet för barnets behov och förmåga. Kita barnen får prova på några förskoleämnen i skolans lokaler och med skolans pedagoger.

 

Vi lär med rörelse, sång, skapande och alltid med alla sinnen. Stort fokus ligger på samarbete, trygghet och en gemenskap där alla har en given plats efter sina förutsättningar. 

 

Pedagoger i Lilla Klubben är Andreas Svensson och Natalie Brundin från skolan, och Amanda Larsson från förskolan.

Vid frågor, skicka mail till info@svenskaskolan-berlin.de.

 

bottom of page