Välkommen till Svenska Skolan i Berlin!

Med anledning senaste tidens frågor svarar skolans ledning:

Svenska skolan i Berlin ägs av Svenska kyrkan i Berlin. Skolan har under längre tid haft dålig ekonomi. Det visar sig att skolan aldrig haft så få barn anmälda under de senaste 15 åren till höstterminen. För att anpassa verksamheten till ett minskat barnantal och minskade inkomster måste anställningarna på skolan ses över. För att kunna förhandla om förändrade anställningsformer måste man enligt tysk arbetsrätt säga upp personalen. Inga externa rekryteringar kommer att göras. Personalen har uppmanats att på nytt söka tjänsterna på skolan.
Vi tycker givetvis att detta är jättetråkigt och beklagar att det skapar oro hos de anställda, barnen och föräldrar men vi känner oss tvingade att göra detta för att skolan ska kunna finnas även i framtiden. Vi har all förståelse att föräldrar och anställda reagerar på beslutet.

_______________________________________________________

”Skolan som bevarar och värnar om det nordiska och integrerar det tyska.”

Svenska Skolan i Berlin är en privat svensk utlandsskola med förskoleklass, grundskola, distansundervisning för högstadie- och gymnasieelever samt kompletterande svenska och norska.

Svenska Skolan i Berlin grundades 1906 av Svenska Victoriaförsamlingen som än i dag är huvudman. Skolan är icke-konfessionell, följer svensk läroplan samt orienterar sig efter läroplanen för Berlins grundskolor. I dagsläget har skolan ansökt om att få ändra sin status för att organisatoriskt få samma rättigheter och möjligheter som Berlins privatskolor.

Svenska Skolan i Berlin erbjuder:

  • Trygg skolmiljö centralt i Berlin
  • Kreativ undervisningsmiljö
  • Tvåspråkighet
  • Undervisning i små grupper
  • Engagerade pedagoger

Svenska skolan ligger mitt i Berlin i stadsdelen Wilmersdorf. Skolan finns på samma adress som Svenska Victoriaförsamlingen/Norske Sjømannskirken som också har ett bibliotek med svenska och norska böcker samt ett café som fungerar som träffpunkt. Här finns bl.a. kanelbullar, svenska och norska dagstidningar och möjlighet att delta i olika aktiviteter. Nyinflyttade i Berlin har även möjlighet att här få  kontakter, tips och hjälp som underlättar anpassningen i det nya landet.

Skolan är välutrustad med idrottshall samt har moderna ljusa undervisningslokaler. I anslutning till lokalerna har Victoriaförsamlingen en stor grön avskärmad innergård som används av eleverna på skolan. I denna park finns även en fotbollsplan som används både på idrott och på raster.

Skolans löpande kvalitetsarbete går vidare! Resultatet av den senaste föräldraenkäten höstterminen 2013 har just analyserats, och föräldrarna tycker att SSB har blivit bättre sedan i våras i nästan varje enskilt avseende! Vi är väldigt glada för alla fina omdömen och också tacksamma för de synpunkter vi fått om möjliga förbättringar! För det finns förstås saker vi kan bli bättre på.