Välkommen till Svenska Skolan i Berlin!

”Skolan som bevarar och värnar om det nordiska och integrerar det tyska.”

Svenska Skolan i Berlin är en privat svensk utlandsskola med förskoleklass, grundskola, distansundervisning för högstadie- och gymnasieelever samt kompletterande svenska och norska.

Svenska Skolan i Berlin grundades 1906 av Svenska Victoriaförsamlingen som än i dag är huvudman. Skolan är icke-konfessionell, följer svensk läroplan samt orienterar sig efter läroplanen för Berlins grundskolor. I dagsläget har skolan ansökt om att få ändra sin status för att organisatoriskt få samma rättigheter och möjligheter som Berlins privatskolor.

Svenska Skolan i Berlin erbjuder:

  • Trygg skolmiljö centralt i Berlin
  • Kreativ undervisningsmiljö
  • Tvåspråkighet
  • Undervisning i små grupper
  • Engagerade pedagoger

Svenska skolan ligger mitt i Berlin i stadsdelen Wilmersdorf. Skolan finns på samma adress som Svenska Victoriaförsamlingen/Norske Sjømannskirken som också har ett bibliotek med svenska och norska böcker samt ett café som fungerar som träffpunkt. Här finns bl.a. kanelbullar, svenska och norska dagstidningar och möjlighet att delta i olika aktiviteter. Nyinflyttade i Berlin har även möjlighet att här få  kontakter, tips och hjälp som underlättar anpassningen i det nya landet.

Skolan är välutrustad med idrottshall samt har moderna ljusa undervisningslokaler. I anslutning till lokalerna har Victoriaförsamlingen en stor grön avskärmad innergård som används av eleverna på skolan. I denna park finns även en fotbollsplan som används både på idrott och på raster.