VÄLKOMMEN!

Svenska Skolan i Berlin är en privat svensk utlandsskola med förskoleklass, grundskola, distansundervisning för högstadie- och gymnasieelever samt kompletterande svenska och norska.


Svenska Skolan i Berlin grundades 1906 av Svenska Victoriaförsamlingen som än i dag är huvudman. Skolan är icke-konfessionell, följer svensk läroplan samt orienterar sig efter läroplanen för Berlins grundskolor. I dagsläget har skolan ansökt om att få ändra sin status för att organisatoriskt få samma rättigheter och möjligheter som Berlins privatskolor.
Svenska Skolan i Berlin erbjuder:

  • Trygg skolmiljö centralt i Berlin
  • Kreativ undervisningsmiljö
  • Tvåspråkighet
  • Undervisning i små grupper
  • Engagerade pedagoger