Välkommen till Svenska Skolan i Berlin!

Med anledning av arbetsplatskonflikten på SSB, Svenska skolan i Berlin


Sedan försommaren har det funnits en arbetsplatskonflikt på Svenska skolan i Berlin, SSB, här hos oss. Grunden till detta är skolans dåliga ekonomi vilken ledde till att ledningen behövde fatta beslut som bland annat innebar att all personal på skolan sades upp i slutet av maj. Två av lärarna motsatte sig detta och har överklagat det till arbetsrätten. De båda lärarna kräver sina gamla tjänster tillbaka.

Den 17 oktober skedde den första domstolsförhandlingen vid Arbeitsgericht Berlin.
Domen, 6 Ca 8638/14, avslår klagan i sin helhet och ger SSB, Svenska skolan i Berlin rätt på alla punkter. Den andra klagan kommer att behandlas den 19 november av Arbeitsgericht Berlin.

De båda missnöjda lärarna är med i FAU Berlin, som är ett fackförbund inom syndikalisterna. Dessa har sedan uppsägningarna demonstrerat utanför kyrkan vid flera tillfällen vilket vållat obehag för skolans och församlingens besökare. Något som vi verkligen beklagar.
På skolan är höstterminen i full gång om än med färre elever. Nu ser både elever och vuxna fram mot det kommande höstlovet.

”Skolan som bevarar och värnar om det nordiska och integrerar det tyska.”

Svenska Skolan i Berlin är en privat svensk utlandsskola med förskoleklass, grundskola, distansundervisning för högstadie- och gymnasieelever samt kompletterande svenska och norska.

Svenska Skolan i Berlin grundades 1906 av Svenska Victoriaförsamlingen som än i dag är huvudman. Skolan är icke-konfessionell, följer svensk läroplan samt orienterar sig efter läroplanen för Berlins grundskolor. I dagsläget har skolan ansökt om att få ändra sin status för att organisatoriskt få samma rättigheter och möjligheter som Berlins privatskolor.

Svenska Skolan i Berlin erbjuder:

  • Trygg skolmiljö centralt i Berlin
  • Kreativ undervisningsmiljö
  • Tvåspråkighet
  • Undervisning i små grupper
  • Engagerade pedagoger

Svenska skolan ligger mitt i Berlin i stadsdelen Wilmersdorf. Skolan finns på samma adress som Svenska Victoriaförsamlingen/Norske Sjømannskirken som också har ett bibliotek med svenska och norska böcker samt ett café som fungerar som träffpunkt. Här finns bl.a. kanelbullar, svenska och norska dagstidningar och möjlighet att delta i olika aktiviteter. Nyinflyttade i Berlin har även möjlighet att här få  kontakter, tips och hjälp som underlättar anpassningen i det nya landet.

Skolan är välutrustad med idrottshall samt har moderna ljusa undervisningslokaler. I anslutning till lokalerna har Victoriaförsamlingen en stor grön avskärmad innergård som används av eleverna på skolan. I denna park finns även en fotbollsplan som används både på idrott och på raster.

Skolans löpande kvalitetsarbete går vidare! Resultatet av den senaste föräldraenkäten höstterminen 2013 har just analyserats, och föräldrarna tycker att SSB har blivit bättre sedan i våras i nästan varje enskilt avseende! Vi är väldigt glada för alla fina omdömen och också tacksamma för de synpunkter vi fått om möjliga förbättringar! För det finns förstås saker vi kan bli bättre på.